Đối tác chính

AKESIS

Tháng 8/2020 Med-Aid trở thành đại diện độc quyền của AKESIS tại Việt Nam

XCISION

Tháng 5/2020 Med-Aid trở thành đại điện độc quyền của XCISION tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippin và Myanmar

ISOAID:

2017 Med-Aid liên kết hợp tác với IsoAid cung cấp về hạt phóng xạ trong điếu trị áp sát.

BAB:

2015 Công ty TNHH Med-Aid vinh dự là nhà đại lý độc quyền của Berkeley Advanced Biomaterials, Inc. tại Việt Nam

BEST NOMOS:

19/11/2013, Best Nomos  chứng nhận Med – Aid là nhà phân phối tại thị trường Việt Nam..

PROWESS:

2003, Prowess chứng nhận Med-Aid là đối tác chiến lược tại thị trường Việt Nam

SIEMENS:

1996, Siemens chứng nhận Med–Aid là nhà phân phối tại thị trườngViệt Nam.