Video - Phóng sự

Buổi tọa đàm ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán ung thư phần 2

Diễn đàn ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại chẩn đoán và điều trị ung thư. Chương trình Khoa Học Công Nghệ và Đời Sống phát trên đài truyền hình Hà Nội

Buổi tọa đàm ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán ung thư phần 3

Diễn đàn ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại chẩn đoán và điều trị ung thư. Chương trình Khoa Học Công Nghệ và Đời Sống phát trên đài truyền hình Hà Nội

Ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư tại Việt Nam phần 1

Chương trình Khoa Học Công Nghệ và Đời Sống phát trên đài truyền hình Hà Nội, ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư tại Việt Nam..

Trang