Siemens

Là thương hiệu 160 năm kinh nghiệm với hệ thống phân phối trên khắp thế giới. Từ năm 1994 Med- Aid đã là đại diện cho hãng Siemens cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng các máy gia tốc trên toàn thế giới.

Website: http://www.siemens.com.vn