định liều kế hoạch điều trị cho từng bệnh nhân

Đảm bảo liều bệnh nhân nhận được sẽ đúng với liều được mô phỏng trên TPS. Việc kiểm định được thực hiện theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG119

Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ: đối với bệnh nhân điều trị bằng điều biến cường độ IMRT, kế hoạch điều trị cần phải được kiểm định bằng phân bố liều 2 chiều. 

Dosimetry tools and techniques for IMRT

                

Đây là các thao tác cho việc kiểm định liều kế họach điều trị cho từng bệnh nhân được Med-Aid xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Để làm được điều này cần có thiết bị đo đạc chuyên dụng (Mapcheck hoặc tương đương).