Kiểm định hệ thống TPS

Thực hiện các phép đo đạc cần thiết theo yêu cầu và kiểm định hệ thống TPS trước khi đưa vào sử dụng theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG53

Theo tiêu chuẩn Hòa Kì: Trước khi được đưa vào sử dụng, phần mềm lên kế họach điều trị phải được kiểm định đảm bảo phần mềm tính liệu đúng. Việc này cũng cần được làm khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới.

Trên đây là các ví du về các tài liệu đảm Quy trình kiểm định phần mềm lên kế hoạch xạ trị được Med-Aid xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Hoa Kì và đang được sử dụng bởi đội ngũ Vật Lý giàu kinh nghiệm.