MED-AID

Thông tin giới thiệu về công ty

Đối tác chính

XCISION

AKESIS

ISOAID

BAB

BEST NOMOS

PROWESS

SIEMENS

Giới thiệu chung

Med-Aid được thành lập vào năm 1994 tại Danville, California, Hoa Kỳ nhằm cung cấp, lắp đặt và dịch vụ Linac cho Siemens trên toàn thế giới.
Năm 1996,  Med-Aid mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và năm 2000 cung cấp hệ thống điều trị ung thư đầu tiên cho bệnh viện K Hà Nội.  Hệ thống gồm Linac Siemens, máy mô phỏng CT, Prowess TPS, máy đo IBA, Lapser.

Trang