Tuyển dụng

Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm Web frontend (Angular developer)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Tuyển ứng viên có kiến thức về Web frontend Angular

Số lượng: 3
Ngày đăng: Thứ hai, Tháng 12 16, 2019 - 09:05
Tuyển dụng Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA)

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 5 1, 2019 - 15:01
Tuyển dụng Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm (C++)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Tuyển ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức về C++.

Số lượng: 4
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 5 1, 2019 - 09:24
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Số lượng: 5
Ngày đăng: Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 15:32
Nhân viên Hành chính dự án SPECT

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ bảy, Tháng 7 16, 2016 - 10:01

Trang