Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm trên Dot NET framework

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Ứng viên thành thạo Dot NET framework

Số lượng: 4
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 10:43
Tuyển dụng Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư.

Số lượng: 3
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 10:01
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm Web frontend (Angular developer)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Tuyển ứng viên có kiến thức về Web frontend Angular

Số lượng: 4
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 09:05
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Số lượng: 5
Ngày đăng: Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 15:32
Nhân viên Hành chính dự án SPECT

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ bảy, Tháng 7 16, 2016 - 10:01

Trang