Tuyển dụng

KỸ SƯ VẬT LÝ- Làm việc tại Hà Nội

Mô tả công việc:  Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu:

        -  Tốt nghiệp Đại Học chính quy ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Vật lý kỹ thuật, Toán tin hay các chuyên ngành khác tương đương

Số lượng: 5
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 12 27, 2012 - 15:45
LẬP TRÌNH VIÊN - làm việc tại Hà Nội

Mô Tả Công Việc: Thông tin chi tiết về công việc sẽ  trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu:

        - Tốt nghiêp Đại học chuyên ngành CNTT, toán tin hay các chuyên ngành tương đương.

        - Khả năng cài đặt thuật toán tốt.

Số lượng: 10
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 12 27, 2012 - 15:42
Channel Activation Manager -Food Solutions Unilever is one of the largest fast-moving consumer goods companies in the world. Unilever manufactures detergents, home & personal care products and foods including some of the world’s top brands like: Omo, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Lipton, Knorr ….
Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 12 27, 2012 - 15:41
Packaging Development Assistant Manager (Homecare) Unilever is one of the largest fast-moving consumer goods companies in the world. Unilever manufactures detergents, home & personal care products and foods including some of the world’s top brands like: Omo, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Lipton, Knorr ….
Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 12 27, 2012 - 15:40
Packaging Development Assistant Manager (Homecare) Unilever is one of the largest fast-moving consumer goods companies in the world. Unilever manufactures detergents, home & personal care products and foods including some of the world’s top brands like: Omo, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Lipton, Knorr ….
Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 12 27, 2012 - 15:39

Trang