Thành tựu

Med-Aid cung cấp các thiết bị chẩn đoán và điều trị ung thư, phần mềm lập kế hoạch (TPS) và quản lý thông tin bệnh nhân và giám sát quá trinh xạ trị (OIS|R&V) từ năm 2000 đến 2021.

 • Năm 2000
  • Bệnh viện K Hà Nội: Hệ thống LINAC đầu tiên tại Việt Nam.

 

 • Năm 2006:
  • Bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên: Hệ thống Panther TPS
  • Bệnh viện K Hà Nội: Hệ thống LINAC thứ 2, Panther TPS

 • Năm 2007:
  • Bệnh viện Bạch Mai: Hệ thống LINAC, CT SIM, Gamma Knife

 • Năm 2008:
  • Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Hệ thống LINAC, CT SIM

 • Năm 2009:
  • Bệnh viện K Hà Nội: Máy xạ hình SPECT
  • Bệnh viện Bạch Mai: Hệ thống PET-CT
  • Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: Hệ thống LINAC, CT SIM

 • Năm 2010:
  • Bệnh viện đa khoa Kiên Giang: Hệ thống LINAC, CT SIM​
  • Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Máy xạ hình SPECT
  • Bệnh viện đa khoa Bình Định: Hệ thống LINAC, CT SIM

 • Năm 2011:
  • Bệnh viện Nhân dân 115: Hệ thống LINAC, SPECT, CT SIM, Gamma Knife​

 • Năm 2013:
  • Bệnh viện Bạch Mai: Hệ thống cấy hạt phóng xạ dùng I-125​
  • Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ: Hệ thống HDR

 • Năm 2014:
  • Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Hệ thống Elekta LINAC
  • Bệnh viện Bạch Mai: Hệ thống HDR

 • Năm 2015:
  • ​Bệnh viện Bãi Cháy: Hệ thống Elekta LINAC, CT SIM

 • Năm 2016:
  • Bệnh viện Việt Tiệp : Hệ thống Elekta LINAC, CT SIM​
  • Bệnh viện C Đà Nẵng: Hệ thống Elekta LINAC

 • Năm 2017:
  • Bệnh viện 19-8: Hệ thống Elekta LINAC, CT Sim, VPS​

 • Năm 2018:
  • Bệnh Viện Bạch Mai: Hệ thống Prowess EMR​

Hệ thống gia tốc tuyến tính xạ trị ung thư LINAC: 13 máy
Hệ thống máy CT mô phỏng - CT SIM: 11 máy
Hệ thống xạ phẫu Gamma knife: 02 máy
Hệ thống xạ hình SPECT: 04 máy
Hệ thống chẩn đoán hình ảnh PET/CT: 01 máy
Hệ thống phần mềm TPS và OIS|R&V: 24 hệ thống