AI Contour

AI Contour

Hệ thống AI Contour

Giảm thời gian vẽ contour xuống còn 1p (so với vẽ bằng tay mất 30-45p)

Với đặc tính tự học, độ chính xác của AI sẽ càng cao theo thời gian sử dụng (Độ chính xác với các vùng đầu, ngực, tiểu khung đều đạt trên 80%.

AI Contour kết nối hoàn toàn đến các phần mềm phổ biến như Monaco (ELEKTA), Eclipse (VARIAN), Panther (PROWESS).