AKESIS

AKESIS là nhà sản xuất hệ thống xạ trị/xạ phẫu thế hệ mới với nhà máy sản xuất đặt tại Hoa Kỳ, được sáng lập và điều hành bởi những chuyên gia đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học phóng xạ. AKESIS tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay của xạ trị/xạ phẫu. Các dòng máy chủ lực của AKESIS là hệ thống máy Gamma Knife với công nghệ Gamma Knife quay độc quyền được cấp bằng sáng chế.

Hệ thống Galaxy RTx/RTi

Hệ thống Gamma có độ chính xác cao: Công nghệ Gamma quay tiên tiến cho phép phân bố liều đến mục tiêu có độ chính xác cao, nâng cao khả năng tránh các mô lành xung quanh, với hiệu quả lâm sàng cao hơn. Nhiều tùy chọn hình ảnh nội tuyến và thời gian thực tăng độ chính xác ≤ 0.5 mm.

Công nghệ đã được chứng minh: Hệ thống Galaxy RTi* dựa trên các nguyên tắc thiết kế hiện đại đã được xuất bản trong hơn 2.000 bài báo đánh giá về gamma dựa trên xạ phẫu