Prowess

Prowess Inc là nhà sáng tạo hàng đầu trong Windows dựa trên các hệ thống lập kế hoạch điều trị xạ trị và phần mềm OIS, đi tiên phong trong công nghệ DAO IMRT.  Prowess có trụ sở chính tại Concord, California

Website: http://www.prowess.com

DICOM Drive

DICOM Drive

An toàn dự liệu theo chuẩn HIPPA dành cho Y tế.
PACS với chi phí thấp, ổn định cao trên nền cloud.
Truy cập PACS mọi lúc mọi nơi (chỉ cần có tài khoản và internet).

PACS++

Phần mềm lưu trữ dữ liệu y tế dùng cho khoa ung thư.

Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân và giám sát quá trình xạ trị Panther OIS|R&V

Là hệ thống quản lý công tác điều trị: dùng để lập hồ sơ, lưu trữ và điều hành các vấn đề liên quan tới điều trị bệnh nhân như:

Chẩn đoán, lập kế hoạch, mô phỏng, điều trị và truy cập, có thể ghép nối với máy gia tốc để kiểm chứng quá trình xạ trị, ghi nhận và xử lý các dữ liệu về bệnh nhân trước và sau khi xạ trị.

Hệ thống lập kế hoạch điều trị Panther TPS (Treatment Planning System)

Là một trong ba phần mềm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Hệ thống lập kế hoạch điều trị 3 chiều với giao diện thân thiện dễ sử dụng cho phép người dùng có thể lập kế hoạch điều trị theo kỹ thuật thông thường (3D-CRT), kỹ thuật IMRT dụng MLC, JO-IMRT dùng cặp ngàm chuyển động độc lập, mô phỏng ảo và xạ trị áp sát (BrachyTherapy), kỹ thuật xạ trị đáp dứng thời gian thực (RealART).