Tuyển dụng

Tuyển dụng Lập trình viên .NET Developer (C#, Angular)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư.

Số lượng: 2
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 10 6, 2022 - 09:33
Tuyển dụng Lập trình viên C++

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư

Số lượng: 5
Ngày đăng: Thứ năm, Tháng 10 6, 2022 - 09:24
QA Engineer (Tester)

Nghiên cứu yêu cầu phần mềm lập liên quan đến lĩnh vực Y tế ung thư 

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ sáu, Tháng 2 11, 2022 - 15:00
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển AI (AI Engineer)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm AI thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư.

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ sáu, Tháng 3 5, 2021 - 09:24
Tuyển dụng Trưởng nhóm phát triển Phần mềm

Hiện nay Med - Aid đang cần tuyển dụng 01 Trưởng nhóm Phần mềm (PM) tham gia quản lý, nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư (phần mềm lập kế hoạch điều trị, có thể tham khảo ở: http://www.prowess.com).

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ ba, Tháng 9 1, 2020 - 16:30

Trang